abc tune search - browse by title
     help

browse tunes by title

< previous page | master index | next page >

 3/4 D    Birgittas vals
32/4 C _2/4B Bir Gonca Femin Yâresi
 6/4 C _1/4B Bir Gönlüme Bir Hâl-i Peri?an?ma...
 9/8 C _2/4B Bir Gönülde ?ki Sevdâ
 9/8 C ^9/8f Bir Gönülde ?ki Sevdâ Olamaz
 8/4 C _1/4B Bir Gönül Vard? Bende...
 9/4 C _1/4B Bir Gören Bir Dem Unutmaz
14/8 C _1/4B Bir Görü?te Dü?tü Gönlüm
 6/4 C _B _e Bir Gün O Güzel ?âdedecek...
10/8 C _1/4B Bir Gün Olsun Ara
 4/4 C _2/4B Bir Gün Sevdi?imi Anlayacaks?n
 9/4 C _B  Bir Haber Ver Ey Sabâ
10/8 C _1/4B Bir Hadise Var...
 4/4 C _1/4B Bir Hâlet ile Süzdü Yine
 6/8 C _2/4B Bir H??m?nan Geldi Geçti
 8/4 C _B _e Bir ?htimal Daha Var
 9/4 C _2/4B Bir Katre ?çen
 4/4 Gmaj  Birkenburn
 4/4 G    Birkenburn
 6/4 C _B _e Bir Kendi Gibi Zalimi Sevmi?
       Birkenside
 4/4 D    Birken Tree, The
 2/4 Edor  Birken Tree, The
  C EDor  Birken Tree, the
  C EDor  Birken Tree, the
 2/4 Am   Birken Tree,The
 C| G    Birkes of Ebergeldie
   D    Birkhall
  C A    Birk Hall
 4/4 D    Birkhall
 C| D    Birkhall
 C| D    Birkhall
  C A Mix  Birk Hall
  C Amix  Birk Hall
  C A    Birk Hall
 4/4 D    Birkhall
 4/4 D    Birkhall
 4/4 D    Birkhall
  C C    Birks O' Aberfeldie, The
  C C    Birks of abbergaldie, The
   D    Birks of Aberfeldie
  C D    BIRKS OF ABERFELDIE
  C Bm   Birks of Aberfeldie, The
 4/4 D    Birks Of Aberfeldy, The
   F    Birks of Aberfeldy, The
 C| F    BIRKS OF ABERFELDY.   a Reel.
 C| G    Birks of Abergeldie
  C G    Birks of Abergeldie, The
 4/4 D    Birks of Abergeldie, The
 C| G    Birks of Abergeldie
 C| G    Birks of Abergeldie.
 C| G    Birks of Abergeldie
  C G    Birks of Abergeldie, The
  C G    Birks of Abergeldie. TWC.114
 C| F    Birks of Abergeldy
  C G    Birks of Abergeldy
 2/4 F    Birks of Abergeldy
 4/4 E Minor Birks of Abergeldy, The
 C| F    Birk's of Abergeldy, The
 C| Gdor  Birks of Abergeldy. Reel. Roose. 0639, The
  C G    Birks of Abergeldy, The
 C| Dm   Birks of Abergeldy. WTG.[041]
   D    Birks of Delhandy, The
  C D    Birks of Delhandy, The
 4/4 D    Birks of Endermay, The
  C D    Birks of Endermay
  C A    Birks of Endermay, The
  C D    Birks of Endermay, The
  C A    Birks of Envermay, the
  C A    Birks of Envermay, The
  C Bb   Birks of Envermay
 4/4 C    Birks of Indermay. JBut.90 *missing*, The
  C Bb   Birks of Inveraray. Roose.0547, The
 C| A    Birks of Invergary, The
  C C    Birks of Invermary
 4/4 G    Birks of Invermay, the
   G    Birks of Invermay, The
 4/4 Gmaj  Birks Of Invermay, The
   G    Birks of Invermay, The
       Birks of Invermay, The
  C D    BIRKS OF INVERMAY, the
  C D    BIRKS OF INVERMAY, the
  C D    BIRKS OF INVERMAY
  C Bb   BIRKS OF INVERMAY, the
  C Bb   BIRKS OF INVERMAY, The
 4/4 G    Birks of Invermay, the
 4/4 G    Birks of Invermay, the
 4/4 G    Birks of Invermay, the
 4/4 G    Birks of Invermay, the
 4/4 G    Birks of Invermay, the
 4/4 G    Birks of Invermay, The
 4/4 G    Birks of Invermay, The
 4/4 G    Birks of Invermay, The
 4/4 G    Birks of Invermay, The
 4/4 G    Birks of Invermay, The
 4/4 G    Birks of Invermay, The
  C G    Birks of Invermay., The
 4/4 G    Birks of Invermay, The
  C D    Birks of Invermay, The
 4/4 G    BIRKS OF INVERMAY     # 1    X2, THE
 4/4 G    BIRKS OF INVERMAY/ Loudon's Bonnie Woods # 4   
 4/4 G    BIRKS OF INVERMAY/Miss Douglas #2  2X, THE
 4/4 G    Birks of Invermay, The
 4/4 G    BIRKS OF INVERMAY, The
  C Bb   Birks of Invermay, The
 4/4 G    Birks of Invermay, The
 4/4 G    Birks of Invermay, The
 4/4 C    BIRKS OF INVERMAY/The Ury Water #3     2X,
 C| D    Birks or.... Roose.0946
 4/4 Ab   Birks Works
 4/4 Bbm   Birk's works
 8/4 C _2/4B Bir K?z ile
 8/4 C _B  Bir K?z?l Goncaya Benzer...
 4/4 D    Birlin' Braces
 4/4 Bmin  Birlin In Brittany
 4/4 Bmin  Birlin In Brittany
 6/8 Gmaj  Birlinn Ghoraidh Chrobhain
 3/4 D    Birlinn Ghoraion Chròbnan
 3/4 D    Birlinn Ghoraion Chròbnan
14/8 C _1/4B Bir Makam-? Dilni?în`e
 9/8 C _2/4B Bir Melek-sîma Peri Gördüm
 4/4 Gmaj  Birmingham, The
 4/4 Gmaj  Birmingham, The
 4/4 Gmaj  Birmingham, The
 4/4 Gmaj  Birmingham, The
 C| G    Birmingham
 C| G    Birmingham
 C| G    Birmingham (A46)
 4/4 C    Birmingham Boys
   D    Birmingham Hornpipe, The
 C| D    Birmingham -- Hornpipe
 C| D    Birmingham Hornpipe
 4/4 D    Birmingham Hornpipe
12/8 D    Birmingham Lads
 6/8 G    Birmingham Lasses. Roose.0050
  C G    Birmingham Reel, The
 9/8 C    Bir Misli
 9/4 C _1/4B Bir Muhayyer Bûselik
 8/8 C _B  Bir Muhayyerkürdî Taksîm Et
   D    Birnam Hall (Dunkeld)
 6/8 Gmaj  Birnam Triangle, The
   D    Birnam Wood
 C| D    Birnam Wood
  C D    Birnam Wood
 4/4 D    Birnam Wood
 6/8 D    Birnan Hall (Dunkeld)
 2/4 C _2/4B Bir Nazar Eyledim
 6/8 G    Birnbaum (262), S. 559f, Der
 3/4 C _B _e Bir Ne?`e Umdu Gönül
  C D    Birnes Hornpipe
  C D    Birnes Hornpipe
 9/8 C _7/8B Bir Nevcivâne Dil Müptelâd?r
 5/8 C _1/4B Bir Nevcivans?n
  C Gm   BIRNIEBOUZLE, or BRAES O' TULLIMETT.
 9/8 C _2/4B Bir Nigâh Et Kahrile Bakma
 9/4 C _7/8B Bir Nigâh Et Ne Olur
 9/4 C ^1/4f Bir Nigâh ile
 6/8 C _B  Bir Nigâh-? ?ltifât?n
 9/8 C ^f ^c Bir Nigâh?n Kalbimi...
32/4 C _2/4B Bir Nim-nigah
  C D    Birnom Wood
 2/4 C _2/4B Bir Of Çeksem
 4/4 C _2/4B Bir Perik?z?
 9/4 C    Bir Peri-rûyin
14/8 C _1/4B Bir Pesendîde Edâ
 9/8 C    Bir Pür Cefâ Ho? Dilberdir
 9/8 C _2/4B Bir Rum Dilbere
 8/4 C _2/4B Bir Sadâ-y? Dilnüvâz
   A    Birsay Haddock, The
 4/4 D    Birsay Reel, The
 9/4 C _1/4B Bir Sebeple Gücenmi?sin...
 9/8 C _7/8B Bir Seni Bir Gülü...
 9/8 C _1/4B Bir Sihr-i Tarâb
 8/4 C    Bir Sitemin Zehriyle...
26/8 C _2/4B Bir ?smi Mustafa
 5/8 C ^9/8f Bir Söz Dedi Cânân ki
 5/8 C _B _e Bir Tatl? Ürperti
 6/4 C    Bir Tek
 9/4 C _B  Bir Tesellî Beklerim
 2/4 Gmaj  Birthday, A
 2/4 Gmaj  Birthday, A
 2/4 Gmaj  Birthday, A
 2/4 Gmaj  Birthday, A
 2/4 Gmaj  Birthday, A
 6/8 Emin  Birthday, The
 2/4 Gmaj  Birthday, The
 2/4 Amaj  Birthday, The
 4/4 Gdor  Birthday, The
 4/4 Gmix  Birthday
 4/4 Dmaj  Birthday, The
 2/4 D    BIRTHDAY 1790, THE
 2/4 D    Birthday 1790, The
 9/8 A    Birthday Greeting
 6/8 G    Birthday Jig, The
 6/8 Bb   Birthday Jig, The
 6/8 A    Birthday Jig, The
 6/8 Em   Birthday Jubilee
 3/4 C    Birth Day Minuet
 3/4 C    Birth Day Minuet
 3/4 C    Birth Day Minuet. TWC.272

< previous page | master index | next page >