abc tune search - browse by title
     help

browse tunes by title

< previous page | master index | next page >

 6/8 Dm   Lang Sine
 6/8 D    Lang Sine
 6/8 Dm   Lang "Sine" (Syne)
 3/2 G    Lang Staff, The
 3/4 G    Lang Stay'd Away
 3/2 Amin  Lang Stayed Away
 3/2 Bmin  Lang Stayed Away
 3/2 Bmin  Lang Stayed Away
 3/4 G    Lang Stayed Away
 3/4 G    Lang Stayed Away
 3/4 G    Lang Stayed Away
 3/4 G    Lang Stayed Away
 3/4 G    Lang Stayed Away
 6/8 A    Langstern Pony
 6/8 Amix  Langstern Pony
 6/8 D    Langstern Pony, The
 6/8 D    Langstern Pony (AKA Langstrom Pony), The
 6/8 D    Langstern Pony, The
 6/8 D    Langstern Pony, The
 6/8 D    Langston's Quickstep
 6/8 D    Langston's Quick Step +
 6/8 D t=8  Langston's Quickstep
 6/8 D t=8  Langston's Quickstep
 6/4 D    Langstram Wake. JJo3.045
 6/8 A    Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 D    Langstrom's Pony
 6/8 A    Langstrom's Pony
 6/8 D    Langstrom's Pony
 6/8 D    Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 AMix  Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 D    Langstrom's Pony
 6/8 A    Langstrom's Pony
 6/8 A    Langstrom's Pony
 6/8 D    Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 A Mix  Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's Pony
 6/8 Amix  Langstrom's pony
 6/8 AMix  Langstrom's Pony (Amix)
 6/8 A    Langstrom's Pony (j)
   G    Lang Syne
   G    Lang Syne
  C G    LANG SYNE
  C G    LANG SYNE
 C| G    Lang Syne [1]
 C| G    Lang Syne [2]
 3/4 Gmix  Längtan efter Sally
 2/4 D    Långt ner i Småland
 C| Ddor  Långt ner i Småland
 4/4 Dmix  Långt ner i Småland (schottis in A)
 4/4 Dmix  Långt ner i Småland (schottis in A)
 4/4 Dmaj  Langton's Of Kilkenny
 C| D    Langtons Of Kilkenny (hornpipe)
 4/4 D    Langtons Of Kilkenny (h'pipe)
 3/4 F    Langt ud' i skoven
 3/4 F    Langt ud' i skoven
 6/8 D    Languedoc Wedding Tune
 6/8 D    Languedoc wedding tune
 4/4 Dmaj  Languor Of Love, The
 4/4 Amaj  Languor Of Love, The
  C D    Languor of Love, The
  C D    Languor of Love, The
  C D    Lang Whang, The
  C     Lang Whang, The
 2/4 D    Lang zai duimen chang Shange
 4/4 A    Lang zai gaoshan han yi sheng
 2/4 F    Lan hua hua
 6/8 C    Lanigan's Ball
 6/8 Emin  Lanigan's Ball
 6/8 Emin  Lanigan's Ball
 6/8 Emin  Lanigan's Ball
 6/8 Emin  Lanigan's Ball
 6/8 Emin  Lanigan's Ball
 6/8 Em   Lanigan's Ball
 6/8 Em   Lanigan's Ball
 6/8 G    Lanigan's Ball
 6/8 G    Lanigan's Ball
 6/8 G    Lanigan’s Ball
 6/8 G    Lanigan's Ball
 6/8 G    Lanigan's Ball
 6/8 G    Lanigan's Ball
 6/8 Em   LANIGAN'S BALL -- JIG
 3/2 D    Lankesheire Hornpipe, A
 6/4 D    Lankesheire Hornpipe, A
 6/4 D    Lankesheire Hornpipe, A
 3/4 D    Lanky Long Legs Mazurka
 3/4 D    Lanky Long Legs Mazurka, The
 3/4 D    Lanky Long Legs Mazurka, The
 2/4 C    Lan lan jun ma The roan horse
 6/8 Em   LANNAGANS BALL
 6/8 G    Lannamacree
 6/8 G    Lannamacree Jig, The
 2/4 Dm   Lanna-Villes Schottis
 4/4 C    L'anneau
 4/4 C    L'anneau
 6/8 Em   Lannigan's Ball
 6/8 G major Lannigan's Ball
 6/8 Em   Lannigan's Ball
 6/8 E minor Lannigan's Ball
 6/8 Edor  Lannigan's Ball
 6/8 Edor  Lannigan's Ball
 6/8 D    Lannigan's Ball
 6/8 Em   Lannigan's Ball
 6/8 Em   Lannigan's Ball
 6/8 Em   Lannigan's ball
 6/8 EDor  Lannigan's Ball
 6/8 Em   Lannigan's Ball
 6/8 E min  Lannigan's Ball
 6/8 Em   Lannigan's ball
 6/8 Em   Lannigan's Ball
 6/8 Emin  Lannigan's Ball
 6/8 D    Lannigan's Ball
 6/8 Edor  Lannigan's Ball
 6/8 D    Lannigan's Ball
 6/8 Em   Lannigan's Ball
 6/8 D    Lannigan's Ball
 6/8 D    Lannigan's Ball
 6/8 Em   Lannigan's Ball
 6/8 Em   Lannigan's Ball
 6/8 E dor  Lannigan's Ball
   Dm   Lannigan's Ball
 6/8 Edor  Lannigan's Ball
 6/8 Edor  Lannigan's Ball
 6/8 Em   Lannigan's Ball (A22)
 6/8 G    Lannigan's Ball. FTB.191
 6/8 G    "Lannigan's Ball"    (jig)      0858
 6/8 Em   La Noirceur
 6/8 D    la Nonime
 6/8 Am   la Nonime
 6/8 D    La Nonime
 6/8 Am   La Nonime
 6/8 Cmaj  La nonime
 6/8 Cmaj  La nouvelle
 4/4 G    La Nouvelle Anglaise
 2/4 C    La nouvelle Anglaise (Kontratanz) C 7- (kt02305)
 2/4 F    La nouvelle Anglaise (Kontratanz) F 2- (kt02305)
 2/4 G    La nouvelle Anglaise (Kontratanz) G (kt02305)
 2/4 G    La Nouvelle Anglaise. RH.287
 2/4 G    la Nouvelle Angloise.
 2/4 G    La Nouvelle Angloise.
 2/4 G    La Nouvelle Angloise.
 C| G    la Nouvelle Espagnolette
 6/8 Dmaj  La nouvelle espagnolette
 2/4 D    la Nouvelle Hambourgh
 2/4 D    la Nouvelle Hambourgh
 2/4 D    La Nouvelle Hambourgh
 2/4 D    la Nouvelle Hambourgh
 C| G    La Nouvelle Hollandoise. VWMLa.115
 C| G    La Nouvelle Hollandoise. VWMLa.115
 2/4 Dmaj  La Nouvelle Prussienne
   A    la Nouvelle Vergne
   A    La Nouvelle Vergne
 6/8 A    la Nouvelle Vergne
 6/8 A    La Nouvelle Vergne
 6/8 A    La Nouvelle Vergne  [A/Am]
 6/8 A    la Nouvelle Vergne  [A/Am]
 6/8 G    La Nouvelle Vergne  (G/Gm)
 6/8 G    la Nouvelle Vergne  (G/Gm)
 6/8 G    La Nouvelle. VWMLa.140
 6/8 G    La Nouvelle. VWMLa.140
 2/4 G    la Novéllé Holéndoise
 2/4 G    la Novéllé Holéndoise
 2/4 G    la Novéllé Holéndoise
 2/4 G    La Novéllé Holéndoise
 2/4 G    La Novéllé Holéndoise.
 C| G    Lanox Love
 C| G    Lanox [sic] Love
 2/4 F    Lan poniang ma ji
 2/4 A    Lanqiao danshui
 6/8 A    Lanquenet
 6/8 A    Lanquenet
 6/8 A    Lanquenet
 6/8 A    Lanquenet THO1.052
 4/4 C    Lansdowne
 4/4 Gmaj  Lansdowne Lass, The
 4/4 Dmaj  Lansdowne Lass, The
 4/4 Dmaj  Lansdowne Lass, The
  C D    Lansdowne Lass
  C Dmix  Lansdowne Lass
 C| D    Lansdowne Lass, The
 4/4 D    Lansdowne Lass, The
  C D    Lansdowne Lass, The
 4/4 G    Lansdowne Lass, The
 C| D    Lansdowne Lass, The
 6/8 C    Lansierskadril
 2/4 F    Lansierskadril
 6/8 C    Lansierskadril
 6/8 C    Lansierskadril
 2/4 C    Lansierskadril

< previous page | master index | next page >