abc tune search - browse by title
     help

browse tunes by title

< previous page | master index | next page >

 3/2 D    Shropshire Round. WCD3/6.082
 4/4 F    Shrovetide song
 C| G    Shrove Tuesday
 2/4 C    Shtiller Bulgar, der
 2/4 D    Shtiller Bulgar, der
 2/4 D    Shuang dai honghua shang Beijing
 2/4 C    Shuangqing xiaoyangge
 2/4 D    Shuanzhu taiyang hao ganhuo
 3/4 G    Shua shan diao
 4/4 Amaj  Shuffle
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/4 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and cut
 9/8 D    Shuffle and cut
 9/8 D    Shuffle and Cut
 9/8 D    Shuffle and Cut [1]
 9/8 D    Shuffle and Cut [1] (Old Irish)
 9/8 D    SHUFFLE AND CUT -- JIG
 9/4 D    Shuffle and Cutt [1]
 9/4 D    Shuffle and Cutt. JJo2.142
 9/4 D    Shuffle and Cutt. JJo2.142
 9/8 D    Shuffle and Cut. TWC.022
 9/4 D    Shuffle and Cutt. WCD3/2.014
  C G    Shuffle Board. JJo6.17, The
  C G    Shuffle Board,The. JJo6.17
 C| D    SHUFFLE -- REEL.
 2/2 D    Shuffles
 C| AMaj  Shuffles
 2/4 G    Shui ba adi
 2/4 A    Shuiben yangtian fanlanghua
 6/8 Amix  Shuibhail na Garbhlich
 2/4 A    Shui buxing
 2/4 E    Shuigua xibaoto
 2/4 Bb   Shuigua xibaoto
 2/4 F    Shui gua zhangjiakou
 3/4 C    Shuijing jiubei The cristal cup
 2/4 C    Shui shen zi you bai du ren
  C Am   SHULE1- Air - I wish I were on yonder hill
  C Am   SHULE1- Air - I wish I were on yonder hill
  C Cm   SHULE2- Shule Arun (Song- I wish I were on yonder
  C Am   SHULE AGRA
 2/4 G    Shule Agra
 4/4 C    Shule Aroon
 4/4 Gmin  Shule Aroon
  C Dm   SHULE AROON
  C Am   SHULE AROON
  C Dm   Shule Aroon (1)
  C Dm   Shule Aroon (1st Setting)
  C A    "Shule Aroon"   (1st Setting)   (air)  0059
  C Am   Shule Aroon (2)
  C Am   Shule Aroon (2nd Setting)
  C C    "Shule Aroon"     (2nd Setting)    (air) 
 3/4 G    Shulen a Gurie
  C Em   Shule Shule Agrah (reel)
 3/4 A    Shun caicha
 C| A    SHUNSTER'S -- HORNPIPE
 2/4 A    Shuoyang xiaodiao
 C| G    Shurleys fancy
 C| A    Shurley's Fancy
 C| G    Shurley’s Fancy
 C| G    Shurleys fancy.
  C Bb   Shurley's Fancy. EHo.343
 C| A    Shurley's Fancy. JJo6.25
 4/4 Gmaj  Shuter's
 4/4 Gmaj  Shuter's
 4/4 Gmaj  Shuter's
 C| G    Shuters Hornpipe
 C| G    Shuter's Hornpipe
 C| A    Shuter's Hornpipe
 C| G    SHUTER'S HORNPIPE
  C G    Shuter's Hornpipe
  C G    Shuter's Hornpipe
  C G    Shuter's Hornpipe
 4/4 G    Shuter's Hornpipe
 4/4 G    Shuter's Hornpipe (#317)
  C A    Shuter's Hornpipe,aka. EHo.032
 2/2 A    Shuters Hornpipe. GS.092
 2/2 A major Shuters Hornpipe. GS.092
 2/2 A major Shuters Hornpipe. GS.092
 C| G    Shuter's Hornpipe. JaW.061
 C| G    Shuter's Hornpipe. JaW.061
 4/4 G    Shuter's Hornpipe. JBs.061
 4/4 A    Shuter's Hornpipe (not available here)
  C G    Shuters Hornpipe. TWC.212
 C| G    Shuters Hornpipe. WTG.[018]
  C A    Shuter's Hp,aka. EHo.032
 2/4 D    Shuter's Humour
 2/4 D    Shuter's Humour
 2/4 D    Shuter's Humour. JJo.166
 2/4 D    Shuter's Humour. JJo8.166
 2/4 D    Shuter's Humour THO1.128
  C A    Shutter Hornpipe. JBi.81
 C| A    Shutters hornpipe
 C| A    Shutters Hornpipe
 4/4 G    Shutters Hornpipe
 4/4 G    Shutters Hornpipe
 4/4 A    Shutters Hornpipe
 4/4 G    Shutters Hornpipe
  C A    Shutters Hornpipe. JaW.036
  C A    Shutters Hornpipe. JaW.036
  C A    Shutters Hornpipe. JaW.036
 4/4 A    Shutters Hornpipe. JWDM.06
 4/4 A    Shutters Hornpipe. JWDM.06
 4/4 A    Shutters Hornpipe. JWDM.06
  C A    Shutter's Hornpipe, New way  CAM1.19
 C| A    Shutters Hornpipe. VWMLa.088
 6/8 G    Shut the door. JGi.097
 2/4 D    Shuttle Rins, The
 2/4 G    Shu yadan
 2/4 G    Shuzhuang tai
 2/4 F    Shuzhuang tai
 2/4 F    Shuzhuang tai
 2/4 Dm   Shver un shviger
 2/4 Em   Shver un shviger
 2/4 Dm   Shver un shviger
 2/4 Em   Shver un shviger
 2/4 Dm   Shver un shviger
 2/4 Dm   Shver un shviger
 2/4 Em   Shver un shviger
  C F    S Hymn. WHG.064
  C F    S Hymn. WHG.066
 3/4 A    Siadaj Kasiu ze mna
 4/4 F    Siamsa Beirte
 4/4 A    Siamsa Beirte
 4/4 G    Siamsa Beirte
 4/4 F    Siamsa Beirte
 4/4 G    Siamsa Beirte
 4/4 A    Siamsa Beirte
 7/8 Bb   Sians Afghan tune
 4/4 F    Sian's Bulgar 1
 4/4 F    Sians Bulgar2
 2/4 Bb   Sibao kang changgong
 2/4 Eb   Sibao kang changgong
 2/4 G    Sibao langong
 4/4 C    Sibao langong
 2/4 G    Sibao langong
 2/4 Bb   Sibao langong
 2/4 F    Sibao langong
 2/4 A    Sibao langong
 2/4 F    Sibao langong
 2/4 G    Si bao zhu zhu
 4/4 Bb   Sibao zhuzhu
 2/4 Bb   Sibao zhuzhu
 3/4 D    Si beag and Si mhor
 3/4 D    Si Beag and Si Mor
 3/4 D    Si beag, si mhor
 3/4 D    Si beag, si mhor
 3/4 D    Si Beag Si Mhor
 3/4 D    Si Beag Si Mhor
 3/4 Dmaj  Sí Beag Sí Mór
 3/4 Dmaj  Sí Beag Sí Mór
 3/4 Dmaj  Sí Beag Sí Mór
 3/4 Dmaj  Sí Beag Sí Mór
 3/4 Gmaj  Sí Beag Sí Mór
 3/4 Dmaj  Sí Beag Sí Mór
 3/4 Dmaj  Sí Beag Sí Mór
 3/4 Dmaj  Sí Beag Sí Mór
 3/4 Dmaj  Sí Beag Sí Mór
 3/4 Dmaj  Sí Beag Sí Mór
 3/4 D    Si' Beag, Si' Mo'r
 3/4 D    Si' Beag, Si' Mo'r
 3/4 D    Sí Beag Sí Mór
 3/4 D    Si Beag Si Mor
 3/4 D    Si' Beag Si' Mo'r
 3/4 D    Si Beag Si Mor (air)
 6/8 HP   Si beg Si mor
 6/8 HP   Si beg Si mor
 3/4 D    Si Beg Si Mor
 3/4 D    Si Bheag Si Mhor
 3/4 Dmaj  Si Bheag Si Mhor
 3/4 Dmaj  Si Bheag Si Mhor
 3/4 Dmaj  Si Bheag, Si Mhór
 3/4 D    Si Bheag Si Mhor
 3/4 Dmaj  Si Bheag Si Mhor
 3/4 D    Si Bheag Si Mhor
 3/4 D    Si Bheag Si Mhor
 3/4 D    Si Bheag, Si Mhor
 3/4 D    SI BHEAG SI MHOR
 3/4 D maj  Si Bheag, Si Mhor
 3/4 D    Si Bheag Si Mhor
 3/4 D    Si Bheag, Si Mhor
 3/4 D    Si Bheag Si Mhor
 3/4 D    Si Bheag Si Mhor
 3/4 Dmaj  Si Bheag Si Mhor - Cormac Breatnach
 3/4 Ador  Si-Bhean Locha Lein
 2/4 E    Sibirski
 2/4 C    Sibirsk reiselått, polka (Jostein
 2/4 G    Sibylle.(2 voices). TWC.288, La
 2/4 G    SICH A GETTING UP STAIRS
 2/4 G    Sich A Getting Up Stairs. WG.04
 2/4 G    Sich a gitting up Stairs
 2/4 G    Sich a Gitting up Stairs. WHG.051
 2/4 G    Sich a Gitting up Stairs. WHG.052
 2/4 G    sich ein faules Gretchen nimmt (Band 1), S. 224,
 4/2 G    Sichelein - Rauschen
 4/4 G    Sichelein - Rauschen
 6/8 E    Sichlein rauschen (Band 1), S. 195
 6/8 D    Sicilian, the

< previous page | master index | next page >