abc tune search - browse by title
     help

browse tunes by title

< previous page | master index | next page >

 3/4 D    Walzer-Ländler D
 3/4 D    Walzer-Ländler D (tinwhistle in D)
 3/4 D    Walzer-Ländler D (tinwhistle in D) solo
 3/4 D    Walzer-Ländler D (wz00739)
 3/4 F    Walzer-Ländler F 3+
 3/4 F    Walzer-Ländler F (5letras transposed)
 3/4 G    Walzer-Ländler G 5+
 3/4 G    Walzer-Ländler G (5letras transposed)
 3/4 G    Walzer-Ländler G (5letras transposed)
 3/4 G    Walzer-Ländler G 7-
 3/4 G    Walzer. Ländler GC 2+ (wz07000)
 3/4 C    Walzer, nach Kress CF 7- (wz06827)
 3/4 G    Walzer, nach Kress GC (wz06827)
 3/4 Cmaj  Walzer (nach Lampart) CF 2-
 3/4 Cmaj  Walzer (nach Lampart) CF 2- chords Anm
 3/4 D    Walzer (nach Lampart) DG
 3/4 D    Walzer (nach Lampart) DG chords
 3/4 Fmaj  Walzer (nach Lampart) FBb 3+
 3/4 Fmaj  Walzer (nach Lampart) FBb 3+ chords
 3/4 C    Walzer (nach Sementa) CGF (wz02107)
 3/4 C    Walzer (nach Sementa) CGF (wz02107)
 3/4 C    Walzer (nach Sementa) CGF (wz02107) ABAC
 3/4 C    Walzer (nach Stamm) CGF (wz05078)
 3/4 F    Walzer (nach Stamm) FCBb (wz05078)
 3/4 G    Walzer (Schwyzer Jodel Walzer, Marbach) GC
 3/4 G    Walzer (Schwyzer Jodel Walzer, Marbach) GC chords
 3/4 C    Walzer (Siblingen) CF (wz05087)
 3/4 D    Walzer-Trio
 3/4 D    Walzer-Trio - Walzer/Waltz/Valse
 3/4 Gm   "Walzer" - Walzer/Waltz/Valse
 3/4 G    Walzer - Walzer/Waltz/Valse
 3/4 D    Walzer - Walzer/Waltz/Valse
 3/4 G    Walzer - Walzer/Waltz/Valse
 2/4 G    Walzer Wia
  4 G    Wampert' Gust
 2/4 Dmaj  Wanda's Tune
 2/4 G    Wandeling
 6/8 Dmaj  Wanderer, The
 6/8 Dmaj  Wanderer, The
 6/8 Dmaj  Wanderer, The
 6/8 D    Wanderer Boy, The
 2/2 D    Wanderer Boy, The
 6/8 D    Wanderer Boy, The
 2/2 D    Wanderer Boy, The
  C F    Wanderer; Or, Cease Awhile Ye Winds To Blow, The
 6/8 G    Wanderer's Musings, The
 6/8 G    Wanderer's Musings, The
 4/4 D    Wanderin'
 6/8 C    Wandering Boy. JBs.026, The
 6/8 C    Wandering Boy,The. JBs.026
 2/4 Ab   Wandering Cowboy, The
 2/4 G    Wandering Drummer, The
 6/8 D    Wandering Girl
 6/8 C    Wandering Girl. JC.259, The
 6/8 C    Wandering Girl,The. JC.259
 6/8 C    Wandering Girl,The. JC.259
 2/4 A    Wandering Melodist, the
 2/4 A    Wandering Melodist, The
 6/8 D Major Wandering Minstrel
 6/8 Dmaj  Wandering Minstrel, The
 6/8 Dmaj  Wandering Minstrel, The
 6/8 Dmaj  Wandering Minstrel, The
 6/8 Dmaj  Wandering Minstrel, The
 6/8 Gmaj  Wandering Minstrel, The
 6/8 Dmaj  Wandering Minstrel, The
 6/8 Dmaj  Wandering Minstrel, The
 6/8 Dmaj  Wandering Minstrel, The
 6/8 Dmaj  Wandering Minstrel, The
 6/8 Dmaj  Wandering Minstrel, The
 4/4 Dmaj  Wandering Minstrel, The
 4/4 Dmaj  Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel [The]
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 Dmaj  Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 D    WANDERING MINSTREL, The
  C D    Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 D    Wandering Minstrel, The
 6/8 Gmaj  Wandering Musician, The
 6/8 G    Wandering Musician, The
 9/8 Amin  Wandering Road, The
 9/8 Amin  Wandering Road, The
 9/8 Amin  Wandering Road, The
  C G    Wandering Sailor, The
 C| C    Wandering Tinker
  C D    WANDERING TINKER, the
  C D    WANDERING TINKER, The
  C C    WANDERING TINKER
 C| C    Wandering Tinker
 6/8 Dmaj  Wandering Trousers
       Wandering Wallaby, The
 2/4 G    WANDERING WILLIE
 3/4 Fmaj  Wandering Willie
 C| D    Wandering Willie
 3/4 F    Wandering Willie
 3/4 F    WANDERING WILLIE
 3/4 F    Wandering Willie
 3/4 F    Wandering Willie 1  [F/Dm]
 3/4 F    Wandering Willie 1  [F/Dm]
 3/4 F    Wandering Willie 2  [F/Dm]
 2/4 G    Wandering Willy
 2/4 G    Wandering Willy
 2/4 G    Wandering Willy
 2/4 G    Wandering Willy
 C| G    Wandering Willy
 2/4 G    Wandering Willy [1]
 3/4 F    Wandering Willy [2]
 2/4 G    "Wandering Willy" (hornpipe)  1743
 4/2 F    Wanderlied
 3/4 D    Wanderlust (3-43), S. 113f
 6/8 Gmaj  Wandescope
   Bb   Wandflueh-Juiz. 1995 Bb ABCD
   C    Wandflueh-Juiz. 1995 C 2+
 2/4 A    Wan diao
 6/8 G    Wandle, The
  C G    Wandring Sailor. JBut.750, The
 3/4 D    Wand'ring Willie
 3/4 G    Wangaratta Waltz
 3/4 G    Wangaratta Waltz
none A    Wang cheng Shange
 2/4 F    Wang daniang ding gang
 2/4 C    Wangdaniang weiji renren kua
 2/4 G    Wangdengyun xiuqi
 2/4 G    Wang ersao guonian, 1)
 2/4 G    Wang ersao guonian, 2)
 3/4 C    Wangiälpler-Juiz C-Dur ABAC
 3/4 F    Wangiälpler-Juiz F 5+
 2/4 F    Wangjianglai
 2/4 D    Wangjian ritou jiu chutou
 2/4 C    Wang lang po
 2/4 D    Wangleni renyang wangbuliao hua
 2/4 A    Wangqiufeng xiaochang
 2/4 E    Wang sanjie ganji
 C| C    Wang Wang Blues
 2/4 Bb   Wangxiang wobin
 2/4 F    Wangxiaoer ganji
 2/4 G    Wang yanan, An Yan'an die Blicke schweifen lassen)
 2/4 G    Wanjia denghuo fangguangming
 2/4 G    Wannian baishu qianniansong
 3/4 A    Wann ich mal stirb A&G (tinwhistle in D) var.
 3/4 A    Wann ich mal stirb A&G (tinwhistle in D) var. solo
 3/4 C    Wann ich mal stirb (Walzer) CF (5letras
 3/4 C    Wann ich mal stirb (Walzer) CF 7-
 3/4 G    Wann ich mal stirb (Walzer) GC
 3/4 G    Wann ich mal stirb (Walzer) GC (5letras
 3/4 G    Wann ich mal stirb (Walzer) GC (wz09011)
 3/4 G    WANN I HALD FRUA AFSTEH
 3/4 C    WANN I IN DER FRUEH AUFSTEH
 4/4 C    WANN KOMMT DIE FROHE STUNDE
 3/8 G    WANN ZU MEIM SCHAETZEL KOMMST
 2/4 G    Wanren changqi fanshenge
 6/4 C    Wanser. PFD3.166
 C| G    Wanstead Maggot
 C| G    Wanstead Maggot
 C| G    Wanstead Maggot. JJo1.055
 C| G    Wanstead Maggot. JJo1.055
 C| G    Wansted Assembly. JJo4.045
 C| A    Wansted House. JJo4.061
 C| G    Wansteed Maggot. WCD3/6.175
 4/4 G    Wantage (1)
 4/4 G    Wantage (2)
 C| G    Wanton Bess
 C| G    Wanton Bess
 6/8 G    Wanton Betty's Vagaries
 6/8 G    Wanton Betty's Vagaries
 6/8 G    Wanton Betty’s Vagaries
 6/8 G    Wanton Betty's Vagaries THO.044
 C| Dm   Wanton Dolly. PFD3.108
  C E    Wantoness for ever mair
 4/4 Dmaj  Wantoness For Ever Mair
  C Edor  Wantoness for ever mair
  C EDor  Wantoness for ever mair
  C E    Wantoness for ever mair.
  C Bm   Wantoness for ever more
  C Bm   Wantoness for ever more
 4/4 E Minor Wantoness for evermore
  C Bm   Wantoness for ever more
 6/8 D    Wanton God. JJo3.105, The
 6/8 D    Wanton God,The. JJo3.105
  C G    Wanton Lass, the
  C G    Wanton Lass, The
  C G    Wanton Lass, the
  C G    Wanton Lass THO4.179, The
  C G    Wanton Lass. THO4.179, The
 C| Ddor  Wanton Season
 4/4 G    Wanton Seed, The
 2/4 D    Wanton Widow. GS.115, The
 2/4 D    Wanton Widow, The
 2/4 D    Wanton Widow, The

< previous page | master index | next page >