abc tune search - browse by title
     help

browse tunes by title

< previous page | master index | next page >

 4/4 D    Cuilin House (reel), The
 4/4 D    Cuilin House (reel), The
 4/4 D    Cuilin House (The)
 4/4 D    Cuilin House, The
 6/8 Dmaj  Cuilinn
 6/8 Dmaj  Cuilinn Ó Chaoimh
 6/8 Dmaj  Cuilin Ui Chaoimh
 6/8 Dmaj  Cuilin Ui Chaoimh
 4/4 Bmin  Cuillin Nights
 6/8 D    Cuillinn ui Chaoimh
 6/8 D    Cuillinn ui Chaoimh
 4/4 G    Cuillin Reel
 4/4 G    Cuillin Reel
 4/4 A    Cuillins of Skye
  C A    Cuillins of Skye
 4/4     Cuillins of Skye
  C A    Cuillins of Skye
 3/4 Emin  Cuimhne An Phíobaire
 4/4 Amix  Cuimhní An Teach A Raibh Sí Ina Chónaí Ann
none A    Cuimian ge
  C A    C'uin a thig thu ars am Bodach
 6/8 D    Cuir a chin dileas
 6/8 Edor  CUIR A GHAOIL DILEAS THARRUM DO LAMBH.
  C A    Cuir air do shon shein Uilliam
 9/8 Dmaj  Cuir Barr Air
 9/8 Dmaj  Cuir Barr Air
 9/8 Dmaj  Cuir Barr Air
 9/8 Dmaj  Cuir Barr Air
 9/8 Dmaj  Cuir Barr Air
 9/8 Dmix  Cuir Barr Air
 9/8 Dmaj  Cuir Barr Air
 9/8 Dmaj  Cuir Barr Air
 9/8 Dmaj  Cuir Barr Air
 9/8 Dmix  Cuir Barr Air
  C Amix  Cuir do chuid air fire faire
 6/8 G    Cuir do lámh orm-sa a Mháire”
 C| G    Cuiribh sreang air na bodaich
 C| A    Cuiribh Sreang Air Na Bodaich
 C| Bb   Cuir sa chiste mhoir mi
 C| Bb   Cuir sa chiste mhóir mi
 6/8 D    Cuishlih ma chree
 6/8 Em   Cuisle mo Chroi
 6/8 Eb   Cuisle mo chroí, S. 63
 3/4 G    Cuisle mo Croide
 2/4 G    Cujes Mala
 2/4 Gm   Cujes Mala (Usest)
 2/4 Gm   Cujes Mala (Usest)
 9/8 Gmaj  Cul A Dun
  C D    Cùl an Taigh Osda
 6/8 A    Culaodh
 6/8 A    Cúl Aodh Jig, The
 6/8 A    Cul Aodh Jig
 6/8 AMaj  Cul Aodh Jig (The Tea Song; Buttons & Bows)
 6/8 D    Cùl a phris ann sa ghàradh
none Eb   Culbach
none Eb   Culbach
   D    Culburnie Cottage
 4/4 Dmaj  Culburnie Cottage
 C| D    Culburnie Cottage
 C| D    Culburnie Cottage
 4/4 D    Culburnie Cottage
 C| D    Culburnie Cottage
 C| D    Culburnie Cottage
 C| D    Culburnie Cottage
 C| D    Culburnie Cottage (R-166 ©Alasdair Fraser)
 C| F    Culburnie Cottage (R-166 ©Alasdair Fraser)
 6/8 A min  Culcrevie
 6/8 Am   Culcrevie
 6/8 C    Culcrevie
 6/8 Am   Culcrevie
 C| AMix  Culcuttie Hornpipe
 3/2 Hp   Cul Dreimne
 3/2 Hp   Cul Dreimne*
  C F    Culfada (reel), The
 4/4 Fmaj  Culfadda, The
 4/4 Gmaj  Culfadda, The
 4/4 Gmaj  Culfadda, The
 4/4 Gmaj  Culfadda, The
 4/4 Fmaj  Culfadda, The
 4/4 Gmaj  Culfadda, The
 4/4 Fmaj  Culfadda, The
 4/4 Gmaj  Culfadda, The
 4/4 Fmaj  Culfadda, The
 C| F    Culfadda Reel, The
 6/8 F    Culford Heath Camp
  C E    CULHANE'S HORNPIPE
   D    Culla Bay
       Culla Bay
 4/4 D    Culla Bay
 2/4 Amix  Cullan House
 4/4 Amaj  Cullen Bay
 4/4 Amaj  Cullen Bay
 4/4 Amaj  Cullen Bay
 4/4 Amix  Cullen Bay
 5/4 A    Cullen Bay
 5/4 A    Cullen Bay
  C HP   Cullen Bay "CCPB Sep-1995"
  C HP   Cullen Bay "CCPB Sep-1995"
 5/4 A    Cullen Bay harmony
  C HP   Cullen Bay - Seconds "CCPB Sep-1995"
 4/4 Dmaj  Cullen House
   D    Cullen House
   Am   Cullen House
 C| D    Cullen House
 C| D    Cullen House
  C D    CULLEN HOUSE
  C D    CULLEN HOUSE
  C Amin  Cullen House [1]
 C| D    Cullen House [2]
  C A minor Cullen House, a Strathspey
  C A minor Cullen House, a Strathspey
 6/8 Bm   Cullen Jig, The
 6/8 D    Cullen Jig, The
 6/8 Bm   Cullen Jig, The
 6/8 Bm   Cullen Jig, The
 4/4 Cmaj  Cullen Skink
 2/4 D    Cullen Slide [1]
 6/8 G    Cullen Slide #2
12/8 G    Cullen Slide [2], The
 6/8 G    Cullen Slide #2*, The
 3/4 C    Culler's Lament, The
 6/8 Gmaj  Culliney's Fancy
 6/8 Dmaj  Cullintra, The
 6/8 Dmaj  Cullintra, The
  C C    Cull Me to the Rushes Green
  C Am   CULLODEN
  C F    Culloden
  C F    Culloden Chace. JJo.102
  C F    Culloden Chace. JJo.102
   D    Culloden Day
  C Amix  Culloden Day
 C| A    Culloden Day
 C| A    CULLODEN DAY
 2/4 Amix  Culloden Day [1]
  C Gmin  Culloden Day [2]
 6/8 G    CULLODEN FIGHT
 6/8 G    Culloden Fight
 6/8 G    Culloden Fight
 6/8 G    Culloden Fight
 6/8 G    Culloden Fight
 6/8 G    Culloden Fight. JJo4.124
 6/8 G    Culloden Fight. JJo4.124
 6/8 G    Culloden Fight THO3.126
   Cm   Culloden House
  C C Minor Culloden House
  C Cmin  Culloden House [1]
  C Cmin  Culloden House [1]
 6/8 Amix  Culloden House [2]
   G    Culloden's Fancy
 2/4 G    Culloden's Fancy
 2/4 G    Culloden's Fancy
  C D    Culloden's Favorite
 3/8 A    Culloden Waltz
 4/4 Cmaj  Culloden Well
  C Cmix  Culloden Well
 6/8 G    Cullodin's [sic] Fight
 6/8 G    Cullodon Fight
 6/8 A    Cullodon Muir
 2/4 D    Cully Set Tune
 2/4 D    Cully Set Tune
 4/4 Ador  Cúl Na Gréine
 2/4 D    Cultivateur, Le
 6/8 D    Culturlann Jig, The
  C G    Culvey Lodge
 6/8 Bmin  Culyek Hos, An
 6/8 Bmin  Culyek Hos, An
 6/8 Gmin  Culyek Hos, An
 6/8 Amin  Culyek Hos, An
 6/8 Bmin  Culyek Hos, An
 6/8 F    Culyek Hos, An
  C D    Culzean Castle
 9/8 G    Cuma Liom
 9/8 G    Cumalum's Uncle
 4/4 Am   Cumar na Cathrach
 3/4 Dmaj  Cumberland, The
 3/4 G    Cumberland and the Merrimac, The
   C    Cumberland Blues [1]
 C| C    Cumberland Blues [2]
 3/4 G    Cumberland Coal, The
 2/4 G    Cumberland Crown (The Waterloo Dance)
 4/4 G    Cumberland Gap
 C| G    Cumberland Gap [1]
 C| G    Cumberland Gap [1]
 C| G    Cumberland Gap [1]
 C| G    Cumberland Gap [1]
 C| G    Cumberland Gap [1]
 2/4 G    Cumberland Gap [1]
 C| G    Cumberland Gap [2]
 C| D    Cumberland Gap [3]
 C| G    Cumberland Gap [4]
 C| G    Cumberland Gap [4]
 4/4 D    Cumberland Gap [6]
 C| C    Cumberland Gap [7]
 C| C    Cumberland Gap [7]
 4/4 G    Cumberland House. LIT.057
 4/4 D    Cumberland Long Eight. FTB.015
 6/8 G    Cumberland Militia Quick Step. RH.499, The
 6/8 G    Cumberland Militia Quick Step,The. RH.499
 C| E min  Cumberland Nelly
 C| Em   Cumberland Nelly

< previous page | master index | next page >