abc tune search - browse by title
     help

browse tunes by title

< previous page | master index | next page >

 2/4 G    Xiu hebao
 2/4 Bb   Xiu hebao
 4/4 Bb   Xiu hebao
 4/4 G    Xiu hebao
 2/4 D    Xiu hongdeng
 2/4 Bb   Xiu hua
 2/4 C    Xiu huadang
 2/4 G    Xiu huadeng
 4/4 Eb   Xiu huadeng
 4/4 F    Xiu hua deng]          , Blumen auf d.
 4/4 F    Xiu huaxie
 2/4 Bb   Xiu jin bian, Goldinschriften sticken)
 2/4 C    Xiu jixiang hua wen The hat with the spiral
 2/4 C    Xiu mudan
 4/8 A    Xiunshangge huixiaozi you haiburu me
 2/4 G    Xiu qilin
 2/4 Bb   Xiu qilu
 2/4 F    Xiu xiangdai
 2/4 D    Xiuxian youhu
 2/4 C    Xiu yifu baihua dou ren ai
 3/4 G    Xiu yige shehuizhuyi haoqiancheng
 4/4 G    Xiu zhanbu
 2/4 F    Xiu zhen tou
 2/4 E    Xiuzhenzha
  C G dor  XIV. All ye, whom love or fortuen hath betraid;
  C G dor  XIV. All ye, whom love or fortuen hath betraid;
  C G dor  XIV. All ye, whom love or fortuen hath betraid;
  C G dor  XIV. All ye, whom love or fortuen hath betraid;
 3/2 F    XIX. Awake, sweet love, thou art returnd:
 3/2 F    XIX. Awake, sweet love, thou art returnd:
 3/2 F -8va XIX. Awake, sweet love, thou art returnd:
 3/2 F bass XIX. Awake, sweet love, thou art returnd:
  C G mix  XIX. Faction that ever dwells
  C F    XIX. Say Deere, will you not have mee?
  C F    XIX. Say Deere, will you not have mee?
  C F -8va XIX. Say Deere, will you not have mee?
 3/2 G dor  XIX. Shall I sue
 3/2 Gdor  XIX. Shall I sue
 3/2 Gdor  XIX. Shall I sue
  C G dor  XIX. The lowest trees have tops,
  C G dor  XIX. The lowest trees have tops,
  C G dor  XIX. The lowest trees have tops,
  C G dor  XIX. The lowest trees have tops,
 3/8 D    Xi yishang
  C F    X. Leave now mine eyes.
  C F    X. Leave now mine eyes.
  C D min  X. Love stood amazed
  C D min  X. Love stood amazed
  C D min  X. Love stood amazed
  C D min  X. Love stood amazed
       Xmas Jigs
       Xmas Milford tunes - 2018
  C D min  X. O sweet woods the delight of solitarinesse
  C D min  X. O sweet woods the delight of solitarinesse
  C D min  X. O sweet woods the delight of solitarinesse
  C D min  X. O sweet woods the delight of solitarinesse
 3/8 A    Xota
 3/8 Bb   Xota
 3/8 F    Xota
 3/8 C    Xota Asturiana (MG 88)
 3/4 Cmaj  Xota Chouteira de Lerez
 3/8 C    Xota de Bual (MQ 073)
 3/8 C    Xota de Cangas (MQ 070)
 3/8 C    Xota de La Madalena (MG 40)
 3/8 C    Xota de La Madalena (MQ 077)
 3/8 C    Xota de La Madalena (XA 66)
 3/8 C    Xota de La Marina (MG 90)
 3/8 C    Xota de La Rosa (MG 89)
 3/8 C    Xota de La Rosa (XA 46) (Arrg.)
 3/8 C    Xota del Centru (MG 32)
 3/8 C    Xota del Centru (MG 32)
 3/8 C    Xota del Centru (MQ 085)
 3/8 Cm   Xota de L.laciana (MG 37)
 3/8 C    Xota de Llanes (MG 86)
 3/8 A    Xota de L.leitariegos (MG 05) (Arrg.)
 3/8 Cm   Xota de Los 21 Puntos
 3/8 C    Xota de Payares (Arrg.)
 3/8 C    Xota de Payares (MG 66)
 3/8 C    Xota de Payares (MQ 078)
 3/8 C    Xota de Tremao
 3/4 Dmix  Xota De Vilabol
 3/4 Dmix  Xota De Vilabol
 3/8 Dmix  Xota De Vilabol
 3/8 C    Xota d'Os Coutos (MG 87)
 3/8 C    Xota d'Os Coutos (XA 42)
 3/8 C    Xota (MG 13)
 3/8 C    Xota (MG 15)
 3/8 C    Xota (MG 45)
 3/8 C    Xota Miudes (Arrg.)
 3/8 C    Xota (MQ 071)
 3/8 C    Xota (MQ 075)
 3/8 C    Xota Pumarega (MG 85)
 3/8 C    Xota Pumarega (XA 54)
 3/8 C    Xota Pumarega (XA 54)
 3/8 Cm   Xota Puntiada (MG 36) (Arrg.)
 3/4 Cmaj  Xota Tradicional
 6/8 Em   Xota Vaqueira
 3/8 C    Xotina (MQ 076)
 4/4 DMin  Xotis Romanes
 3/4 Ador  X-polska
 4/4 A dor  X-Prep Reel
  C     Xs and Os
  C G dor  X. Thinkst thou then by thy fayning
  C G dor  X. Thinkst thou then by thy fayning
  C G dor  X. Thinkst thou then by thy fayning
  C G dor  X. Thinkst thou then by thy fayning
 2/4 C    Xuanín de Mieres
 2/4 D    Xuanín de Mieres (2 Voces) (Arrg. D)
 2/4 D    Xuanín de Mieres (Arrg.)
 2/4 C    Xuanín de Mieres (Arrg.)
 2/4 D    Xuanín de Mieres (Arrg. D)
 2/4 A    Xuan zhong
 2/4 C    Xue gai shanliang There has been a fall of snow on
 2/4 G    Xuehui changqu jie xinkuan
 2/4 G    Xundian shange
 4/4 C    Xunfu de xiao qingma
  C G dor  XV. Cease mine eyes,
  C G dor  XV. Cease mine eyes,
  C D min  XVI. Doe you not know,
  C D min  XVI. Doe you not know?
  C D min  XVI. Doe you not know?
  C F    XVI. Fantasie: La Caccia?
  C F -8va XVI. Fantasie: La Caccia?
  C D min  XVI. Fie on this faining,
  C D min  XVI. Fie on this faining,
  C D min  XVI. Fie on this faining,
  C D min  XVI. Fie on this faining,
  C Gmixoly XVII. A shepheard in a shade
  C Gmixoly XVII. A shepheard in a shade
  C Gmixolydian XVII. A shepheard in a shade
  C Gmixolydian XVII. A shepheard in a shade
  C G    XVII. A shepheard in a shade
  C Gmix  XVII. Come again:
  C Gmix  XVII. Come again:
  C Gmix  XVII. Come again:
  C Gmix  XVII. Come again:
  C G mix  XVIII. Faction that ever dwells
  C G mix  XVIII. Faction that ever dwells
  C G mix  XVIII. Faction that ever dwells
  C C    XVIII. Fantasie: La Sampogna?
  C C    XVIII. Fantasie: La Sampogna?
 3/2 G mix  XVIII. His golden locks time hath to silver turnde
 3/2 G mix  XVIII. His golden locks time hath to silver turnde
 3/2 G mix  XVIII. His golden locks time hath to silver turnde
 3/2 G mix  XVIII. His golden locks time hath to silver turnde
  C G dor  XVIII. It was a time when silly Bees could speake,
  C G dor  XVIII. It was a time when silly Bees could speake,
  C G dor  XVIII. It was a time when silly Bees could speake,
  C G min  XVIII. It was a time when silly Bees could speake,
  C G dor  XVII. I must complaine,
  C G min  XVII. I must complaine,
  C G min  XVII. I must complaine,
  C G min  XVII. I must complaine,
 3/2 D min  XVIII. My heart and tongue were twinnes,
 3/2 D min  XVIII. My heart and tongue were twinnes,
 3/2 D min  XVIII. My heart and tongue were twinnes,
 3/2 D min  XVIII. My heart and tongue were twinnes,
  C F maj  XVIII. What ayles my darling?
  C F maj  XVIII. What ayles my darling?
  C F maj  XVIII. What ayles my darling?
  C F maj  XVII. Where art thou wanton,
  C F maj  XVII. Where art thou wanton,
  C F maj  XVII. Where art thou wanton,
  C G dor  XVII. Where Sinne sore wounding,
  C G dor  XVII. Where Sinne sore wounding,
  C G dor  XVII. Where Sinne sore wounding,
  C G dor  XVII. Where Sinne sore wounding,
  C C    XV. In nets of goulden wyer.
  C C    XV. In nets of goulden wyer.
  C A min  XVI. When the poore Criple by the poole did lye,
  C A min  XVI. When the poore Criple by the poole did lye,
  C A min  XVI. When the poore Criple by the poole did lye,
  C A min  XVI. When the poore Criple by the poole did lye,
  C G dor  XVI. Wofull hart with griefe oppressed,
  C G dor  XVI. Wofull hart with griefe oppressed,
  C G dor  XVI. Wofull hart with griefe oppressed,
  C G dor  XVI. Wofull hart with griefe oppressed,
  C E phr  XVI. Would my conceit, that first enforst my woe,
  C E phr  XVI. Would my conceit, that first enforst my woe,
  C E phr  XVI. Would my conceit, that first enforst my woe,
  C E phr  XVI. Would my conceit, that first enforst my woe,
  C F    XV. Weepe you no more sad fountaines,
  C F    XV. Weepe you no more sad fountaines,
  C F -8va XV. Weepe you no more sad fountaines,
  C D phr  XV. Weepe you no more sad fountaines,
  C A min  XV. When David's life by Saul was often sought,
  C A min  XV. When David's life by Saul was often sought,
  C A min  XV. When David's life by Saul was often sought,
  C A min  XV. When David's life by Saul was often sought,
  C G dor  XV. White as Lillies was hir face,
  C G dor  XV. White as Lillies was hir face,
  C G dor  XV. White as Lillies was hir face,
  C G dor  XV. White as Lillies was hir face,
  C A min  XV. Wilt thou unkind thus reave me of my heart,
  C A min  XV. Wilt thou unkind thus reave me of my heart,
  C A min  XV. Wilt thou unkind thus reave me of my heart,
  C A min  XV. Wilt thou unkind thus reave me of my heart,
 C| G mix  XX. Come heavy sleepe the image of true death;
 C| G mix  XX. Come heavy sleepe the image of true death;
 C| G mix  XX. Come heavy sleepe the image of true death;

< previous page | master index | next page >