abc tune search - browse by title
     help

browse tunes by title

< previous page | master index | next page >

 4/4 Ador  You Rogue You Dar'n't Meddle Me
  C Bmin  You Rogue, You Darn’t Meddle Me
 C| Amin  You Rogue, You Darn’t Meddle Me
 C| G    You Rogue You Dar'n't Meddle Me (reel)
 4/4 D    You Rogue You Darn't Meddle Me (reel)
  C Gdor  Your Old Wig is the Love of My Heart
 C| Am   You rouge you dar'n't meddle me
 6/8 Am   YOURSELF ALONG WITH ME
   Am   Yourself along with me
 6/8 Emin  Yourself Along with Me [1]
 6/8 Dmin  Yourself Along with Me [1]
 6/8 Emin  Yourself along with me [1]
 6/8 Amin  Yourself Along with Me [1]
 3/4 D    Your Smile Tonight Mother Dear
 3/4 D    Your Smile Tonight Mother Dear
 4/4 D    Your Soung by Elton John
 3/4 C    Your State's Name Here
 6/8 F    Your Verdant Shade... JaW.194
  C D    YOU'R WELCOME CHARLIE STEWART
 4/4 Edor  Your Welcome Home
 2/4 Edor  Your Welcome Home
 2/4 Emin  Your Welcome Home
 C| A    Your welcome into Bervie
 C| C    Your welcome to your feet again
 C| C    Your welcome to your feet again
  C C    Your welcome to your foot
 6/8 C    Yousca
 6/8 C    Yousca
 3/4 D    You Seamen Bold I Have Long Withstood
 5/4 G    You Seamen Bold Version 1 of 4
 5/4 G    You Seamen Bold Version 1 of 4
 4/4 Dm   You Shall Go Out With Joy
 3/4 Bb   You Should Give Up the Warpath
 4/4 C    You stepped out of a dream
 4/4 C    You stepped out of a dream
 6/8 Gm   You Stole My Heart Away
 6/8 Gmin  You Stole My Heart Away
 6/8 Em   You Stole My Heart Away
 6/8 A    "You Stole My Heart Away"      (song)    
 2/4 E    Youth and Beauty Polka
 4/4 C    Youthful Drummer, The
  C C    Youthful Drummer, The
 4/4 Dmaj  You Think I Am, But I'm Not
 2/4 C    You think to talk of this and that
 3/4 F    Youth of the Curly Locks [1], The
  C C    YOUTH'S THE SEASON MADE FOR JOY
 4/4 Eb   You took advantage of me
 4/4 Eb   You've changed
 6/8 G    You've Got to Hide Your Love Away
 4/4 C    You've Got to Talk My Language
 2/4 Ab   You Will Walk
 6/8 Dmaj  You Young And Carefree Lads
  C Am   Yowe Came Ta Wir Door Yarmin, A
 6/8 Cmaj  Yowe Came To Wir Door,Yarmin, A
 6/8 Amin  Yowe Came To Wir Door,Yarmin, A
 4/4 C    Yowe Cam Ta Wir Door Yarmin, A
 4/4 A    Yowe Cam' to Wir Door Yarmin', a
 4/4 ADor  Yowe Cam' to Wir Door Yarmin', A
 4/4 C    Yowe Cam to Wir Door Yarmin, A
 4/4 ADor  yowe cam' to wir door yarmin', A
 4/4 C    Yowe Cam to Wir Door Yarmin, A
 4/4 D    Yowe Cam to Wir Door Yarmin, A
 3/4 Bb   Yowe Lamb, The
 6/8 F    Yo Yea
  C G    Yoyette, La
 3/4 G    Y Polaca Cymraig
 2/4 Gmaj  Y Polca Ffrengig
 3/4 G    Y Pren ar y Bryn
 C| Bb   Ypsilanti Hornpipe
 2/4 Bb   YPSILANTI -- HORNPIPE
 2/4 Bb   Ypsilanti Hornpipe
 3/4 GDor  Y Pural Fesur
 3/4 G    Yr Eneth Gadd ei Gwrthod
 2/2 Gdor  yr esgob a'r gwladwr [the bishop and the farmer]
 6/8 G    Yr Hafan Ddisglair
  C F    Yr Hên Dòn
 3/4 G    Yr Hen Folgan - The Old Leather Bag
 9/8 Edor  Yr Hen Gythraul
 6/8 G    Yr Hen Wr yn Lladd y Llo
  C D    Yr Hwrdd
  C Glyd  yr hwrdd a'r pidyn mowr
       Yrjon polka
 2/4 Dm   Yrjön polkka
 2/4 Am   Yrjön polkka  [Am]
 2/4 Dm   Yrjön polkka  [Dm]
 6/8 Emin  Yr Olchfa
 2/4 C    Yrsnö (Mats Edén) - Rejländer
 4/4 D    Yrsno (polka)
 4/4 D    Yrsnö (Rejländer)
 4/4 Dm   Yr Ysnr (The Blizzard)
 4/4 Dm   Yr Ysnr (The Blizzard)
 4/4 Dm   Yr Ysnr (The Blizzard)
 4/4 Dm   Yr Ysnr (The Blizzard)
 2/4 Bb   Ysgin Aur
 2/4 Bb   Ysgin Aur
 2/4 Bb   Ysgin Aur [1]
 2/4 Bb   Ysgin Aur [2]
 4/4 A    Ysobel Stewart of Fish Hoek
 4/4 A    Ysobel Stewart of Fish Hoek (8x32 Strathspey)
 3/4 G    Y Stwffwl
 3/4 G    Y Stwffwl
 6/8 A    Ythan Bar, The
 6/8 A    Ythan Bar, The
  C F#m   Ytterst mot norden
 2/4 G    Y Twmpathe
 2/4 A    Yuanjia tihu ba jiuquan
 3/8 Bb   Yuankan huanghe shi yitiao xian
 2/4 G    Yuanxiao guandeng
 2/4 G    Yuanyang jia laodiao
 2/4 G    Yuanyang jia laodiao
 2/4 G    Yuanyuan kan mei mei fei lai
 2/4 Ab   Yuanyuan liaojian nashi shui
 2/4 Bb   Yuanyuan liaojian niangjia de men
 2/4 G    Yuanzou gaofei gebuxiage ni
 2/4 C    Yuba zhen xongcan
 2/4 C    Yu bu sa hua hua bu hong
 9/8 C _2/4B Yüce Da? Ba??nda Yatm?? Uyumu?
 2/4 Bb   Yue er wan wan zhao jiu zhou
 2/4 G    Yueguang ge
 2/4 C    Yuekan yue xihuan
 4/4 G    Yu e lang
 4/4 D    Yùeliang dàibiǎo wǒde
 4/4 D    Yùeliang dàibiǎo wǒde
 4/4 A    Yùeliang dàibiǎo wǒde
 2/4 C    Yueliang wanwan zhao jiuzhou
 2/4 F    Yueliang yueguangguang
 2/4 F    Yueliao meizi yue kexi
 2/4 Eb   Yuer lang
 2/4 G    Yuer zhao huatai
 2/4 Bb   Yue xia qing ge
 2/4 G    Yueya wugeng
 3/4 G    Yuguzu renmin xiyangyang
 4/4     yuiop[
 2/4 D    Yujia aichang dagange
 4/4 C    Yujia fanshenyao
 2/4 F    Yujia le
 9/8 C _2/4B Yüksek Yüksek Tepelere...
 9/8 DMin  Yuksek yuksek tepelere
10/8 C _B  Yükselen Na?menle
 4/4 F    Yule
 9/8 G    Yule Polska
 6/8 Bb   Yule Returns; Come, Christian People
 6/8 A    Yule Sea
 6/8 G    Yule Slog
 4/4 Dmaj  Yuletide Log, The
 3/4 F    Yuletide Polska
 3/4 C    Yuma's Waltz
 2/4 G    Yu min haozi
  C G    Yumors of the Point. JBut.342, The
   D    Yung Collins Stole my Hart away
 2/2 D    Yung Collins Stole my Hart away
 2/2 D    Yung Collins Stole my Hart away. JWDM.49
 2/2 D    Yung Collins Stole my Hart away. JWDM.49
 3/4 Gm   Yunogo - The Two Russian Captains
 3/4 Gm   Yunogo - The Two Russian Captains
 3/4 Gm   Yunogo - The Two Russian Captains
 3/4 F    Yunshu duizhang jiangjieshi
 2/4 F    Yun tian ge
 2/4 A    Yuo beijing
 2/4 G    Yuo diedao
 2/4 G    Yuo tiedao
 2/4 C    Yuqi kangqing shiery?e
 2/4 C _7/8B Yürü Dilber Yürü
26/8 C _7/8B Yürük De?irmenler Gibi
 2/4 G    Yushan benshi haodifang
 6/8 C _1/4B Yüzündür Cihân? Münevver Eden
 8/4 C _1/4B Yüzün Güllerden ?nce
  C Dm   Y'varech'cha
  C Dm   Y'varech'cha
  C Dm   Y'varech'cha
  C Cm   Y'varech'cha [Cm]
  C Cm   Y'varech'cha [Cm]
  C Em   Y'varech'cha [Em]
  C Em   Y'varech'cha [Em]
 C| Em   Yvon Dumont
 4/4 Fmaj  Yvonne Casey's
 4/4 Gmaj  Yvonne Casey's
 2/4 G    yyixin canjia xinsijun
 3/4 G    Zachcialo sie jednemu uprowadzac dzieweczki
 3/4 Bb   Za chlopa sie napierala
 2/4 D    Zack Wheat’s Piece
 3/4 G    Zadnyj nevi
 3/4 G    Zádnyj nevi
 3/4 G    Za gaikiem za zielonym
 3/4 D    Za gaikiem za zielonym
 3/4 C    Za goreczka za niwa
 3/4 G    Za gorke zaszla. Polski
 2/4 Edor  Zagoroski Drmes
 2/4 Edor  Zagorski Drmes
 3/4 A    Zagrajze mi mazureczka
10/8 C ^9/8f Zâhirî Hâle Bak?p...
24/4 C _1/4B Zahm-i Sînem Hançer-i Zerkâr...
 2/4 C    Zai chunji In the spring time
 2/4 D    Zaihe gege zuo yizheng
 2/4 F    Zai liushu
 2/4 F    Zai liushu
 2/4 F    Zai liushu
 2/4 G    Zai liushu
 4/4 F    Zai liushu
 2/4 A    Zai wanyang

< previous page | master index | next page >